Menú > Catàleg d'activitats - Cicle mitjà > Detall activitat
Contes africans per a la pau

DESTINATARIS
Alumnat de cicle mitjà de primària.

TEMÀTICA
Educació per la pau.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS
Identificar la pau com un dels principis essencials que ha de regir les relacions no només entre les nacions o els adults, també entre l’alumnat dins i fora de l’aula.
Entendre la pau com a un ideal a la realització del qual cada alumne i alumna pot contribuir amb la seva imaginació, els seus comportaments, actituds, maneres de pensar, etc.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El taller es desenvolupa mitjançant l’explicació i l’escenificació de contes africans, per tal d’oferir a l’alumnat l’oportunitat d’escoltar, veure i experimentar com el respecte d’alguns valors determinats com ara la justícia, la igualtat, la bondat, el respecte comú, generen la pau dins de l’aula i la societat en general; al contrari, la falta dels mateixos valors impedeix la bona convivència i causa molts patiments.
A l’Àfrica, els contes són un dels instruments més adients per transmetre a la infància valors propicis a la pau, la bona convivència, la prevenció i la resolució pacífica de conflictes. Però l’objectiu que s’ha d’assolir no és només el de fer que els més petits siguin artesans de pau quan siguin grans, es tracta també d’ensenyar-los principis i pautes concretes de comportaments que siguin generadors de pau en les seves relacions d’avui, tant dins la família com en altres marcs (escola, carrer, esplai, etc.). L’activitat es fonamenta en aquesta contribució de l’educació per la pau a la humanització del món quotidià de la infància.

La pau no s’improvisa: s’aprèn.

L'activitat es pot fer presencial i on-line.

ITINERARI
Es recomana donar continuïtat al treball d’aquest taller amb l’activitat “Una Aposta per la Pau” per tal de seguir impulsant i promovent la cultura de pau, planificada pel cicle superior de primària.

MATERIAL
Aula espaiosa amb un projector o pissarra digital amb accés a Internet o un mapa polític d’Àfrica o un planisferi. Disponibilitat per fer fotocòpies per a cada infant d’un fitxa que aporta l’entitat que realitza el taller.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar (es recomana fer l'activitat entorn al 21 de setembre "Dia Internacional de la Pau").

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Irènia, Jocs de Pau.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 30 d'octubre de 2020.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac