Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Visita a l'edifici de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Montcada i Reixac

DESTINATARIS
Alumnes de 1r a 6è de primària.

OBJECTIUS
Apropar la figura de la policia als alumnes.
Fomentar l'establiment d'un vincle de confiança entre la policia i els nens.

PROGRAMA
Donar a conèixer les funcions dels diferents departaments d'una comissaria.
Visita de les dependències policials per part dels alumnes, professors/es, mares i pares, del seu centre educatiu, i així poder conèixer les instal·lacions policials.
Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME.
Visita a l’interior de l’edifici policial.
Presentació informativa de les tasques policials bàsiques de la PG-ME.
Informació sobre consells de seguretat bàsics.
Coneixement del material policial.
Es mostra un vehicle policial i s'expliquen els trets més característics.
Al finalitzar es farà un torn obert de preguntes.

CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada entre 45 minuts i una hora.

CALENDARI
Durant tot el curs.

ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.

COVID19

Durant el curs 2020-2021 no es podrà sol·licitar aquesta activitat.

Ajuntament de Montcada i Reixac