Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Un passeig al llarg del temps per la nostra història

Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.

DESTINATARIS
Alumnes del cicle superior d'educació primària.

OBJECTIUS
Aconseguir que l'alumne conegui diferents aspectes de la població i els canvis que s'hi produeixen segons les etapes històriques.

METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble, des del territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins, carreteres, fonts, indústria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi. Mapa interactiu.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
El patrimoni natural i cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
Petita introducció al món medieval: Els Montcada a Montcada. Curt animat.
Immersió al món ibèric mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics del jaciment ibèric de Montcada i Reixac, Les Maleses, i de la recreació histórica d'àrees singulars com la zona ritual.
Sala adaptada a discurs infantil amb vinyetes i curt animat de contextualització del poblat ibèric.
Recursos tàctils, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura ibèrica.

DURADA
1 hora, 45 minuts. Treball dirigit pels professors amb els materials proporcionats.

CALENDARI
Tot l'any.

MATERIAL
Dossier de treball per alumne.

ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15 hores.
museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

Més informació: https://www.montcada.cat/temes/museu/
Ajuntament de Montcada i Reixac