Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Ciutat 10: Els Drets Humans a la ciutat

DESTINATARIS
Alumnat de primer 1r i 2n d'ESO.

TEMÀTICA
Drets Humans.
Educació per al desenvolupament.

OBJECTIUS
Donar a conèixer la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat i els seus principis.
Fomentar la reflexió i el coneixement d’aquelles accions i recursos que poden portar a terme els municipis per tal de garantir els drets humans de la ciutadania.
Treballar els següents conceptes: drets i deures de la ciutadania, característiques principals d’una ciutat que respecta i garanteix els drets dels seus ciutadans/anes, recursos existents a les ciutats que promouen els drets humans i els recursos i accions que poden dur a terme les administracions locals per garantir aquests drets.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
Mitjançant el joc Ciutat 10 es treballen els principis bàsics de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat: ciutat democràtica, ciutat cívica i participativa, ciutat per a tothom, ciutat del benestar i ciutat compromesa.

Els jugadors i jugadores han d’aconseguir accions i recursos (intercanviant cartes de puntuació per cartes d’accions i recursos) per als seus propis taulers de ciutat. Cada jugador/ora a mesura que va aconseguint més cartes d’accions i recursos va construint la seva ciutat 10, perquè garanteix els principis bàsics de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat.
Al final de la partida es valora el tauler de la ciutat de cada participant i guanyen aquells que obtenen més puntuació, atenent a les cartes d’accions i recursos que han aconseguit en el transcurs del joc.

ITINERARI
Aquesta temàtica es comença a treballar a primària amb les activitats "Fervol", cicle inicial, i "Construïm el nostre Món de Drets", cicle mitjà.

MATERIAL
El material és aportat per l’entitat que realitza el taller.

DURADA
1,30 hores.

CALENDARI
Durant tot el curs escolar.

ORGANITZA
Regidoria de Ciutadania, àmbit de Cooperació i Solidaritat, a través de l’entitat Creu Roja.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Abans del 5 d'octubre de 2018.

Per motius de gestió, es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.
Ajuntament de Montcada i Reixac