Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Present i passat a la ciutat de Montcada

Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n d'ESO.

OBJECTIUS
Aconseguir que l'alumne tingui una panoràmica de l'actualitat i dels fets històrics que ens han portat a la realitat present. S'incideix en els orígens de Montcada, en l'època Antiga i Medieval, però també en la transició d'un medi rural a l'urbà actual amb l'arribada de la industrialització.

PROGRAMA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble. Des del territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins, carreteres, fonts, indústria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi. Mapa interactiu.
Tipus de poblament, barris, comunicacions, sectors econòmics.
La riquesa aqüífera i la ubicació, factors determinants de la seva evolució.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
Patrimoni cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Anàlisi de la galeria "Persones, personatges i personalitats" del poble.
La indústria a Montcada, antecedents a l'edat moderna: el paper i el cànem. Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
L'arrel rural. Pagesia i aristocràcia. Els Montcada a Montcada: els orígens de la nisaga medieval.Curt animat de contextualització genèrica.
Tot basant-nos en l'arqueologia com a font primària, s'hi ofereix una panoràmica detallada del món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de Montcada i Reixac, mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics i de la recreació històrica d'àrees singulars com ara la zona ritual.
Recursos tàctils i audiovisuals, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura ibèrica.

MATERIAL
Un dossier de treball per alumne.

ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15 hores. museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.
Ajuntament de Montcada i Reixac