Menú > Catàleg d'activitats - 1r Cicle ESO > Detall activitat
Present i passat a la ciutat de Montcada

Visita dinamitzada pel Museu Municipal Montcada.

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n d'ESO.

OBJECTIUS
Aconseguir que l'alumne tingui una panoràmica de l'actualitat i dels fets històrics que ens han portat a la realitat present. S'incideix en els orígens de Montcada, en l'època Antiga i Medieval, però també en la transició d'un medi rural a l'urbà actual amb l'arribada de la industrialització.

METODOLOGIA
Un viatge a través del temps, del present al passat i els orígens del poble. Des del territori, els éssers vius que l'habiten a l'anàlisi de les singularitats urbanes i geogràfiques de Montcada: rius, autopistes, vies de tren, barris, camins, carreteres, fonts, indústria, polígons. Anàlisi comarcal del territori del municipi. Mapa interactiu.
Tipus de poblament, barris, comunicacions, sectors econòmics.
La riquesa aqüífera i la ubicació, factors determinants de la seva evolució.
L'arrel rural, el passat estiuejant i el pas de poble a ciutat.
Patrimoni cultural de l'aigua: Rec Comtal, Mina, Casa Aigües.
Anàlisi de la galeria "Persones, personatges i personalitats" del poble.
La indústria a Montcada, antecedents a l'edat moderna: el paper i el cànem. Audiovisual animat sobre la fabricació del paper als antics molins hidraúlics.
L'arrel rural. Pagesia i aristocràcia. Els Montcada a Montcada: els orígens de la nisaga medieval.Curt animat de contextualització genèrica.
Tot basant-nos en l'arqueologia com a font primària, s'hi ofereix una panoràmica detallada del món ibèric al poblat de Les Maleses, jaciment ibèric de Montcada i Reixac, mitjançant l'exposició dels vestigis ceràmics, petris i metal·lúrgics i de la recreació històrica d'àrees singulars com ara la zona ritual.
Recursos tàctils i audiovisuals, maqueta del poblat reconstruït i àmbit d'escriptura ibèrica.

DURADA
90 Min.

PREU
Activitat gratuïta.

CALENDARI
Tot l'any.

MATERIAL
Un dossier de treball per alumne.

ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9h a 15 hores. museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

Més informació: https://www.montcada.cat/temes/museu/
Ajuntament de Montcada i Reixac