Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall activitat
COMUNIQUEM-NOS! Taller d'escriptures antigues

Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s’han emprat al llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l’expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc. Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en ls diferents civilitzacions/cultures.

DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.

METODOLOGIA
Experimentació amb l’activitat d’escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de rol / simulació per part dels alumnes sobre un intercanvi comercial entre membres de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l’activitat, comparant-los amb els que s’utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.

DURADA
L'activitat té una durada de 3 hores.

PREU
170 € per grup classe.

CALENDARI
Gener, febrer i març de 2019.

MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.

ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.
museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
26 d'octubre de 2018
Ajuntament de Montcada i Reixac