Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall activitat
Reprenem-ho: Promoció de la salut

DESTINATARIS
Alumnes 3r i 4t d’ESO.

OBJECTIUS
Entrenar els alumnes en habilitats per a la vida i l’educació en valors, posant l’accent en la convivència amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn.

PROGRAMA
Reprenem-ho és una proposta didàctica per treballar les habilitats per a la vida amb cinc eixos temàtics diferents: alcohol, addiccions, sexualitat i afectivitat, participació i convivència.

Certes conductes i actituds poden generar situacions de risc. Es tracta de reconèixer aquelles que posen en perill la pròpia salut i descobrir que hi ha diverses formes de relacionar-se i gaudir de la vida.
Reprenem-ho treballa des d’allò que és possible, no des de la prohibició.

CARACTERÍSTIQUES
El programa Reprenem-ho inclou un assessorament permanent al professorat que s’iniciarà amb una sessió de formació inicial, a més, es proposa una fórmula de dinamització compartida en que el professorat compta amb el suport d’un agent extern per intervenir a l’aula juntament amb el tutor/a.

Es planteja el treball de 10 habilitats per a la vida durant els cursos de 3r i 4t d’ ESO.

El grup de 3r d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un total de 10 sessions per curs escolar.
El grup de 4t d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un total de 10 sessions per curs escolar.
Les 10 sessions seran compartides entre els tutors/es i l’agent extern de l’entitat Fundesplai.

A la vegada, Reprenem-ho inclou propostes adreçades a les famílies per tal de que es desenvolupin de forma paral·lela al treball a les aules.

MATERIAL
El professorat disposa d’un material d’aula, cadascun dels quals incorpora una guia didàctica i un CD amb 10 històries animades. No incorpora material per a l’alumnat.

CALENDARI
Tot el curs.

ORGANITZA
Punt d’Informació i Assessorament en Drogues (PASSA), de la regidoria de Serveis Socials i Polítiques d'Inclusió.
Casa de la Vila, carrer major núm. 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 575 34 30, de dilluns a divendres, de 9 a 14h passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins octubre de 2018.

Ajuntament de Montcada i Reixac