Menú > Catàleg d'activitats - 2n Cicle ESO > Detall activitat
Som-hi: Promoció de la salut

DESTINATARIS
Alumnes de 1r i 2n o 3r i 4t d’ESO.

OBJECTIUS
Entrenar els alumnes en habilitats per a la vida i l'educació en valors, posant l'accent en la convivència amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn.

PROGRAMA
Som-hi és una proposta didàctica per treballar les habilitats per a la vida amb cinc eixos temàtics diferents: alcohol, addiccions, sexualitat i afectivitat, participació i convivència.

Certes conductes i actituds poden generar situacions de risc. Es tracta de reconèixer aquelles que posen en perill la pròpia salut i descobrir que hi ha diverses formes de relacionar-se i gaudir de la vida.
Som-hi treballa des d'allò que és possible, no des de la prohibició.

CARACTERÍSTIQUES
El programa Som-hi inclou un assessorament permanent al professorat que s'iniciarà amb una sessió de formació inicial, a més, es proposa una fórmula de dinamització compartida en que el professorat compta amb el suport d’un agent extern per intervenir a l'aula juntament amb el tutor/a.

Es planteja el treball de 10 habilitats per a la vida durant els cursos de 1r i 2n o 3r i 4t d’ ESO.

El grup de 1r o 3r d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un total de 10 sessions per curs escolar.
El grup de 2n o 4t d’ESO treballarà 5 habilitats, les quals es desenvoluparan en un total de 10 sessions per curs escolar.
Les 10 sessions seran compartides entre els tutors/es i l'agent extern de l’entitat Fundesplai.

A la vegada, Som-hi inclou propostes adreçades a les famílies per tal de que es desenvolupin de forma paral·lela al treball a les aules.

MATERIAL
El professorat disposa d’un material d’aula, cadascun dels quals incorpora una guia didàctica i un CD amb 10 històries animades. No incorpora material per a l'alumnat.

CALENDARI
Tot el curs.

ORGANITZA
Pla Local en Drogues i Pantalles. Servei PASSA (Punt d'informació i assessorament en drogues).
Serveis Socials
C/ Major, 32, Montcada i Reixac.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 575 34 30 /633 33 47 53, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
passa@montcada.org

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Fins octubre de 2020.

Es podran atendre un màxim de comandes. En cas que aquest màxim sigui superat pel nombre sol·licituds, aquestes s'atendran per ordre d'inscripció.

Ajuntament de Montcada i Reixac