Menú > Catàleg d'activitats - CFGM > Detall activitat
Comuniquem-nos! Taller d'escriptures antigues

Activitat que treballa el diferents sistemes de comunicació que s'han emprat al llarg de la història com a eina d’entesa i que dóna a conèixer la importància de l'escriptura des de l'antiguitat com a forma de comunicació.
Es posa atenció en l'expressió oral, pictogrames, escriptura, codis i senyals, etc. Així com en els diferents suports que s’han utilitzat en les diferents civilitzacions/cultures.

DESTINATARIS
Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, ESO i Cicles Formatius.

METODOLOGIA
Experimentació amb l'activitat d'escriptura antiga i desenvolupament d'un joc de rol/simulació per part de l'alumnat sobre un intercanvi comercial entre membres de dues cultures diferents.
Experimentació amb els diferents sistemes vistos durant l'activitat, comparant-los amb els que s'utilitzen actualment.
Finalment, propostes de millora dels actuals sistemes de comunicació i reflexió crítica vers els punts forts i mancances dels sistemes de comunicació actuals.

DURADA
L'activitat té una durada de 2 hores.

PREU
62,5 € per grup classe / 2,5 € per persona.

CALENDARI
Tot l'any.

MATERIAL
Material audiovisual introductori, dossier didàctic per alumne i efectes de llum i so.

ORGANITZA
Museu Municipal Montcada.
Casa de la Vila. Carrer Major, 32.
Per a qualsevol consulta: telèfon 93 565 11 22, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.
museumunicipal@montcada.org

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Inscripció oberta durant tot el curs escolar.

Més informació: http://https://www.montcada.cat/temes/museu/
Recursos relacionats
Dossier escriptura (Contingut)
 pdf  210,06 Kb) - Data de publicació: 15-01-2009
Ajuntament de Montcada i Reixac