Menú > Catàleg d'activitats - Educació infantil > Detall activitat
Descobrim l'il·lustrador Hervé Tullet (Biblioteca Elisenda de Montcada)

ITINERARI
Literatura

DESTINATARIS
Alumnes d'educació infantil.

OBJECTIUS
Donar a conèixer la vida i obra d'un il·lustrador contemporani internacional: Hervé Tullet.
Presentar els seus llibres.
Mostrar les tècniques que fa servir per il·lustrar.
Conèixer les seves obres a partir d'una activitat lúdica.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es proposen diverses lectures a l'escola per tal que els alumnes les llegeixin i les treballin a classe. En aquest cas, no hi ha una lectura única perquè el que donem a conèixer és un il·lustrador i, per tant, cada llibre aporta informació diferent i complementària de la seva obra.

De manera individual o en una visita organitzada, els nens i nenes agafen els llibre en préstec a la biblioteca amb el carnet de l'escola. Un cop llegits els llibres, els alumnes amb els professors visiten la biblioteca i és realitza una activitat amb un component vivencial i emocional, on es descobreixen les característiques de l'autor, les tècniques artístiques que empra i la simbologia que s'amaga darrera de les seves obres.

Aquest dia s'han de retornar els llibres.

Algunes de les obres que es treballaran: https://bit.ly/3jc9ypx

CARACTERÍSTIQUES
L'activitat consta de dues parts:
1) Recollida del lot de llibres per llegir a l'aula o a casa (pot fer-la només la mestra o el mestre).
3) Temps de lectura i mirar els llibres a l'aula.
2) Realització de l'activitat. Aquest dia també es retornarà el lot de llibres.

REQUISITS
És imprescindible que l'escola retorni el lot de llibres en els terminis acordats per tal de garantir que els altres centres també puguin gaudir de l'activitat.

Els mestres i acompanyants s'hauran d'encarregar de:
 • Posar ordre
 • Garantir que treballen tots
 • Vetllar perquè tothom treballi al mateix ritme
 • Avisar els alumnes que no es comportin (actitud, soroll...)

  DURADA I LLOC
  La visita té una durada entre 1h i 1,5h i es realitza a la biblioteca Elisenda.

  DOCUMENTACIÓ

  Aquella que puntualment pugui ser d'interès per al grup que fa la visita (difusió d'activitats, guies bibliogràfiques...).

  OBSERVACIONS
  La biblioteca té un lot de llibres per deixar en préstec als alumnes. Aquests s'hauran de retornar el dia de la visita.

  ORGANITZA
  Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
  Responsables de l'activitat: Gisela Ruiz (ruizcg@diba.cat) i Laura Expósito (expositoll@diba.cat)
  Responsable de la reserva de dates: Laura Expósito (expositoll@diba.cat)

  TERMINI D'INSCRIPCIÓ
  Fins el 17 de juny de 2022.

  MÉS INFORMACIÓ
 • Sobre les visites escolars: https://biblioteques.montcada.cat/visites-escolars

 • Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada, telèfon 93 492 59 59 o per correu als responsables corresponents.
Ajuntament de Montcada i Reixac