Menú > Catàleg d'activitats - Cicle superior > Detall activitat
Tria el teu llibre (Can Sant Joan)

DESTINATARIS
Alumnes d'educació primària.

OBJECTIUS
Encomanar el gust per la lectura.
Potenciar que els infants escullin les seves pròpies lectures lliurement, més enllà de les recomanacions dels adults.
Promoure la biblioteca com a espai màgic de lectura i descoberta.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT
En aquesta activitat, els infants escullen un llibre per endurse'l en préstec a partir del fons de la biblioteca o d'una selecció feta pel personal bibliotecari.
La selecció també es pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres. El personal bibliotecari també hi participa per poder donar suport als nens i nenes a l'hora de trobar el que els agradaria llegir.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
Benvinguda i presentació.
Els llibres preferits del personal de la biblioteca: quins llibres ens entusiasmen, ens
enamoren, ens apassionen..., quins són els nostres autors preferits (escriptors i
il·lustradors), quins llibres ens han marcat i perquè. Mostra i lectura de fragments.
La tria de llibres: una estona de tria i recomanacions entre infants.
Préstec dels documents.

REQUISITS
Que tots els nens i nenes tinguin carnet de la biblioteca. Per aquells que no en tinguin i vulguin utilitzar el servei de préstec el dia de la sessió, és IMPRESCINDIBLE que es facin el carnet amb ANTERIORITAT (acompanyats del pare/mare/tutor) a qualsevol biblioteca de la Diputació de Barcelona.

OBSERVACIONS
Aquesta activitat és molt flexible i es pot adaptar a les necessitats de les assignatures, dels mestres, dels cursos i dels alumnes.
Tindreu el suport de l'equip bibliotecari durant l'activitat.
Durada de l'activitat: 1 hora.

ORGANITZA
Biblioteques de Montcada i Reixac i Regidoria de Cultura amb el suport de la Regidoria d'Educació.
Per a qualsevol consulta: Biblioteca Municipal Can Sant Joan, telèfon 93 575 19 01.
Bloc de les biblioteques de Montcada i Reixac

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Fins al 18 de juny de 2021.

Ajuntament de Montcada i Reixac