Menú > Catàleg d'activitats - Batxillerat > Detall activitat
Situacions de risc per al jovent

DESTINATARIS
Alumnes de 3r, 4t d'ESO, batxillerat i PFI-PTT.

OBJECTIUS
Conèixer el punt de vista legal i policial sobre diferents temàtiques com les identificacions policials al carrer, baralles, danys, pintades i graffitis...

PROGRAMA
Acostament, des del punt vista policial, a activitats relacionades amb el jovent que generen responsabilitats i conseqüències legals, com poden ser la participació en baralles, causar danys al mobiliari públic o privat, fer pintades, etc.
Al finalitzar es farà un torn obert de paraules.

CARACTERÍSTIQUES
L'activitat té una durada d'una hora.

MATERIAL
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.

CALENDARI
Durant tot el curs.

ORGANITZA
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Oficina de Relacions amb la Comunitat.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Es pot sol·licitar durant tot el curs, amb una antelació mínima de dues setmanes.

VIDEOCONFERÈNCIA
En funció de com evolucioni la pandèmia del COVID19, necessitats del centre educatiu i disponibilitat, es podrà sol·licitar realitzar l'activitat per videoconferència.

Ajuntament de Montcada i Reixac